Кондиціювання – створення і підтримка параметрів повітряного середовища (температури, відносної вологості, складу, швидкості руху і тиску повітря), найсприятливіших для роботи персоналу, обладнання і приладів. Системи кліматизації діляться на дві групи: системи житлового/громадського кондиціювання та системи промислового кондиціювання.
    Системи кондиціювання можна класифікувати наступним чином:
1. За ступенем забезпечення метерологічних умов в обслуговуваному приміщенні системи кондиціювання поділяються на три класи, першого, другого і третього.
2. За призначенням об’єкту застосуванням – технологічні та комфортні.
3. За наявністю джерел тепла та холоду автономні і неавтономні.
4. За принципом розміщення системи кондиціювання відносно об’єкту, що обслуговується – центральні і місцеві.
5. За кількістю приміщень, що обслуговуються – однозональні та багатозональні.
6. За типом об’єктів, що обслуговуються – побутові, напівпромислові та промислові.